1. 首页
  2.  >> 
  3. CBN 砂轮 (HSS)
  4.  >> 
  5. CBN砂轮 A8 ψ30*0.5T*6mm (磨HSS用)
CBN砂轮 A8 ψ30*0.5T*6mm (磨HSS用) for Eyan Machine Tools Co., Ltd

CBN砂轮 A8 ψ30*0.5T*6mm (磨HSS用) for Eyan Machine Tools Co., Ltd

产品橱窗

CBN砂轮 A8 ψ30*0.5T*6mm (磨HSS用)

CBN砂轮 A8 ψ30*0.3T ~ 0.5T*6mm (磨HSS用)

通讯地址 台中市南屯区精科七路5号
电话 886-4-2355-3111 | 传真 886-4-2355-2111 | E-mail eyan@eyan.com.tw
Copyright © 2015 EYAN All rights reserved.